Монтаж на контрол на достъп

Написана от Майстор БГ. Posted in Електро услуги

Монтаж на контрол на достъпСистеми за контрол на достъпа, Контрол на работното време, Бариери и турникети, Системи за предодвратяване на кражби.
Системите за контрол на достъпа са неразделна част от цялостните решения за обезпечаване на сигурността и са отлично средство за осигуряване спокойствието в жилищни и бизнес сгради, хотели, офиси. Те позволяват автоматичен контрол върху движението в защитена територия, преминаването на външни лица и ограничаване на достъпа до определени зони.
Изграждаме системи за контрол на достъпа, за контрол на работното време, бариери и турникети.
Системите за контрол на работното време позволяват много по - ефективен отчет и безпристрастно сведение, по отношение спазване на работното време от служителите Ви, сравнено с конвенционалните методи за отчетност.
Отпада и необходимостта от подмяна на брава и направа на нов ключ, при евентуална загуба. В случаите на загубена или открадната карта, достъпът й може да бъде забранен чрез софтуера на системата и да се издаде нова в много кратък срок.